Εταιρία

Ο βασικός μέτοχος της εταιρίας Ι. Εμμανουηλίδης ξεκίνησε ως εργολάβος δημοσίων έργων και κατέχει την θέση του Διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας ΛΕΩΝ ΑΤΕΒΕ.

Κατ αρχήν ασχολήθηκε με την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων το 1984.

Το 1985 ιδρύει την Ο.Ε. Ι. Εμμανουηλίδης – Πλιαπλιάς με στόχο την εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Το 1995 μετατρέπει σε Α.Ε. με την επωνυμία ΛΕΩΝ ΑΤΕΒΕ και κατασκευάζει πλήθος μικρών και μεγάλων έργων (υδραυλικά, οδοποιίας και οικοδομικά) σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα ιδρύει δύο μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέρματός και αδρανών υλικών και αυξάνει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της από πωλήσεις προϊόντων σκυροδέρματος.

Το 2004 ιδρύει την εταιρία «ΜΕΓΑΔΟΜ 2000» ΕΠΕ στη Σόφια της Βουλγαρίας με σκοπό την αγορά και αξιοποίηση ακινήτων.

Το 2010 ιδρύει την εταιρία «ΕΣΤΙΑ» ΕΠΕ, η οποία προέβη στην αγορά ακινήτων στην πόλη της Καβάλας και στον παραθεριστικό οικισμό «Άγιος Ανδρέας» όπου προγραμματίζεται η ανέγερση μεζονετών για να καλύψει την ζήτηση από την τοπική αγορά αλλά και από της βόρειες Βαλκανικές χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία.

eXTReMe Tracker