Компания

Основният акционер в компанията, Йоаннис Емануилидис, стартира като изпълнител на строителни държавни поръчки и отговаря на длъжността главен изпълнителен директор на LEON ATEBE.

Първоначалната му дейност бива съсредоточена в изпълнение на държавни и частни поръчки – 1984г.

През 1985 г.се основава ДОО „Й. Емануилидис – ПИАПЛЯС” с предмет на дейност “изпълнение на частни и публични проекти”.

През 1995 г. се преобразува в АД ”ЛЕОН” и отговаря за изпълнението на множество малки и големи поръчки (ВиК, улични ремонти и строителство) в цяла Гърция.
В същото време Йоаннис Еммануилидис създава два производствени възела за готов бетон и инертни материали, с което увеличава значително обема на работа и оборота си от продажбата на бетонови изделия.

През 2004 г. той основава фирма “Мегадом 2000” ООД в София, България с предмет на дейност покупко-продажба на недвижими имоти.

През 2010 г. той основава компанията “ЕСТИА” ООД, която инвестира в закупуването на земя в град Кавала и в курортното селище “San Andreas”, където планира строителство на вилни къщи, за да отговори както на търсенето на местния пазар, така и на търсенето от северните балкански страни – България , Румъния.